PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)

Då universitetsbiblioteket har en prenumeration på tidskriften PNAS har du som författare möjlighet att få rabatterad författaravgift vid open access-publicering.

Standardavgiften för en open access-artikel 2019 är $1,500. Med rabatten är avgiften $1,150. Artikeln publiceras då med en CC BY-NC-ND-licens. Vid publicering med CC-BY-licens, vilket vissa finansiärer kräver, är dock avgiften $2,200.

Alla artiklar i PNAS är fritt tillgängliga 6 månader efter publicering, oavsett om någon avgift för open access betalats eller ej.

Mer information finns på PNAS Author Center.

Kortfattad information om CC-licenser.

Hur gör jag som författare?

Om du har fått en artikel accepterad i PNAS och vill publicera open access, ange rabatterad publiceringsavgift i betalningsformuläret du ombeds fylla i.

Kontakta This is an email address vid frågor.