This page in English

Publiceringsavtal: Association for Computing Machinery (ACM)

Avtalet täcker obegränsad öppet tillgänglig publicering av vetenskapligt granskade artiklar i alla seriella publikationer från Association for Computing Machinery (ACM).

I likhet med andra publiceringsavtal krävs att du är corresponding author med anknytning till Örebro universitet.

Hur gör jag som författare?

Använd din institutionella e-post (@oru.se) när du skickar in artikeln. Detta för att förlaget ska kunna koppla dig till möjligheten att publicera genom avtalet.

Information för författare finns även på förlagets webbplats. Se "ACM OPEN Author Experience" samt en sida med vanliga frågor och svar.

Publikationer som ingår

På ACM:s webbplats finns en förteckning med tidskrifter och konferenspublikationer som ingår i avtalet.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2022-2026

Kontakt

Vid frågor om avtalet, kontakta This is an email address