This page in English

Publiceringsavtal: American Chemical Society

Avtalet ger möjlighet att utan kostnad publicera med öppen tillgång i samtliga av förlagets tidskrifter.

Ett förbestämt antal artiklar kan publiceras open access inom det nationella BIBSAM-konsortiet. För år 2020 beräknas antalet motsvara drygt 70 procent av konsortiets totala publicering. Andelen ökar sedan under den treåriga avtalsperioden.

Instruktioner

En grundförutsättning är att du är corresponding author. Vid inskickande av manus rekommenderar förlaget att du använder din @oru.se-adress. Detta för att de ska kunna identifiera att du har rätt att publicera med öppen tillgång inom avtalet. Därtill ska Örebro universitet finnas angivet i artikelns affiliering.

Mer information finns på förlagets webbplats för författare.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2020-2022.

Kontakt

Vid publiceringsfrågor, kontakta: This is an email address