This page in English

Publiceringsavtal: American Chemical Society

Avtalet ger möjlighet att utan kostnad publicera med öppen tillgång i samtliga av förlagets tidskrifter.

Avtalet täcker obegränsad publicering i förlagets hybridtidskrifter och öppna tidskrifter.

Instruktioner

En grundförutsättning är att du är corresponding author.

Vid inskickande av manus rekommenderar förlaget att du använder din @oru.se-adress. Detta för att de ska kunna identifiera att du har rätt att publicera med öppen tillgång inom avtalet. Därtill ska Örebro universitet finnas angivet i artikelns affiliering.

Mer information finns på förlagets webbplats för författare.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2024-2025.

Kontakt

Vid publiceringsfrågor, kontakta: This is an email address