This page in English

Publiceringsavtal: American Physical Society

Avtalet ger obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i förlagets hybridtidskrifter.

Hur gör jag som författare?

En grundförutsättning för att kunna publicera med öppen tillgång genom avtalet är att du är corresponding author.

Var tydlig med affilieringen till Örebro universitet och använd din institutionella e-post (@oru.se) när du skickar in manuskriptet. Detta för att förlaget ska kunna koppla dig till vårt publiceringsavtal.

När en artikel har blivit accepterad meddelar förlaget handläggare på universitetsbiblioteket som bekräftar författarens affiliering.

Tidskrifter som ingår

Klicka här för att de tidskrifter som ingår i avtalets publiceringsdel.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2023-2024.

Kontakt

Vid frågor om avtalet, kontakta This is an email address