This page in English

Publiceringavtal: BMJ

Avtalet ger obegränsad öppen publicering i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter. Under 2021 kan deltagande lärosäten vidare publicera ett åttiotal artiklar i förlagets hybridtidskrifter.

En grundförutsättning är att corresponding author hör till Örebro universitet. Därtill ska Örebro universitet finnas angivet i artikelns affiliering.

Publicering inom avtalet gäller artiklar som accepterats som tidigast 1 januari 2021.

Instruktioner

Förlaget använder plattformen ScholarOne för hantering av inskickade manus.

När du skickar in din artikel gör du så här:

  • Använd din institutionella e-postadress (@oru.se). Detta för att förlaget ska kunna koppla dig till möjligheten att publicera genom avtalet.
  • I steg 4 på ScholarOne - Authors & Institutions - väljer du "Edit" i kolumnen Actions. Skriv in "Orebro" och välj "Orebro universitet" som Institution.
  • I steg 6 - Details & Comments  - väljer du "Not applicable" vid avsnittet Open Access Membership.

Tidskrifter som ingår

En förteckning över de tidskrifter som ingår finns på förlagets webbplats (välj Örebro universitet under rubriken "Select your institution").

Artikeltyper

De artikeltyper som täcks är:

  • Original research articles and reviews (gäller vid publicering i förlagets hybridtidskrifter)
  • Original research articles (gäller vid publicering i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter)

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

Ettårigt avtal under 2021.

Kontakt

Vid frågor om avtalet, kontakta This is an email address