This page in English

Publiceringsavtal: BMJ

Avtalet täcker öppen publicering i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter och hybridtidskrifter.

En grundförutsättning är att corresponding author hör till Örebro universitet. Därtill ska Örebro universitet finnas angivet i artikelns affiliering.

Instruktioner

Förlaget använder plattformen ScholarOne för hantering av inskickade manus.

När du skickar in din artikel gör du så här:

  • Använd din institutionella e-postadress (@oru.se). Detta för att förlaget ska kunna koppla dig till möjligheten att publicera genom avtalet.
  • I steg 4 på ScholarOne - Authors & Institutions - väljer du "Edit" i kolumnen Actions. Skriv in "Orebro" och välj "Orebro universitet" som Institution.
  • I steg 6 - Details & Comments  - väljer du "Not applicable" om avsnittet Open Access Membership visas.
  • I steg 7 - Review & Submit - väljer du "Publish this submission as open access"

När artikeln accepteras skickas ett automatiskt mail till biblioteket, som verifierar att den korresponderande författaren har anknytning till Örebro universitet.

Efter verifiering skickas ett mail till författaren.

Tidskrifter som ingår

En förteckning över de tidskrifter som ingår finns på förlagets webbplats (välj Örebro universitet under rubriken "Select your institution").

Artikeltyper

De artikeltyper som täcks är "original research articles" och "reviews".

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2023-2024.

Kontakt

Vid frågor om avtalet, kontakta This is an email address