This page in English

Publiceringsavtal: Cambridge University Press

Genom avtalet kan corresponding authors vid Örebro universitet utan kostnad publicera med öppen tillgång i drygt 300 av förlagets tidskrifter.

Avtalet omfattar publiceringar i både hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter. På förlagets sida med information om det svenska avtalet återfinns en förteckning över samtliga tidskrifter som ingår.

Hur gör jag som författare?

Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln. Detta för att förlaget ska kunna koppla dig till möjligheten att publicera genom avtalet.

När din artikel accepterats får du ett mail från Rightslink. Logga in eller skapa ett konto på Rightslink, och ange Örebro universitet under Affiliation discount. Kostnaden dras inte av automatiskt, utan du måste som författare aktivt ange Örebro universitet i detta steg.

Se även förlagets beskrivning av publiceringsflödet.

Artikeltyper

De artikeltyper som omfattas av avtalet är Research articles, Review articles och Rapid communications.

Exempel på artikeltyper som ej omfattas är Book review, Discussion, Article commentary och Brief report.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2022–2024.

Kontakt

Kontakta biblioteket på This is an email address vid frågor.