This page in English

Publiceringsavtal: De Gruyter

Avtalet ger obegränsad öppen publicering för corresponding authors vid Örebro universitet.

Instruktioner

Använd din @oru.se-adress när du skickar in artikeln. Detta då förlaget använder e-postdomänen för att koppla artiklar mot avtalet. Om möjlighet finns att välja lärosäte när manus skickas in, välj Örebro universitet. Efterfrågas Örebro universitets Ringgold ID är detta 6233.

Tidskrifter som ingår

Öppen publicering ingår i såväl prenumerationsbaserade hybridtidskrifter som förlagets öppet tillgängliga tidskrifter.

Tidskrifter som ges ut på förlagsetiketterna Sciendo och Ubiquity Press ingår dock ej.

Artikeltyper

Följande artikeltyper omfattas av avtalet: Original Paper, Review Paper, Brief Communication, Continuing Education och Case Reports.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2021-2024

Kontakt

Vid frågor om avtalet, kontakta This is an email address