This page in English

Publiceringsavtal: De Gruyter

Avtalet ger obegränsad öppen publicering i förlagets hybridtidskrifter för corresponding authors vid Örebro universitet.

Artikeltyper som omfattas är "primary research" och "review articles".

Publiceringar i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter täcks inte av avtalet.

Instruktioner

Använd din @oru.se-adress när du skickar in artikeln. Detta då förlaget använder e-postdomänen för att koppla artiklar mot avtalet. Om möjlighet finns att välja lärosäte när manus skickas in, välj Örebro universitet. Efterfrågas Örebro universitets Ringgold ID är detta 6233.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2021-2023

Kontakt

Vid frågor om avtalet, kontakta This is an email address