This page in English

Publiceringsavtal: Emerald

Avtalet ger obegränsad öppen publicering i samtliga av förlagets tidskrifter. Publicering på plattformen Emerald Open Research ingår.

En grundförutsättning är att du är corresponding author. Därtill ska Örebro universitet finnas angivet i artikelns affiliering.

Instruktioner

För att publicera med öppen tillgång gör du så här:

  • Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln. Förlaget använder e-postdomänen för att identifiera författare som ska kunna publicera med öppen tillgång via avtalet.
  • Gå in på förlagets ScholarOne-plattform och välj "Yes" vid fliken "Details and comments" och frågan "Do you want to publish your article as open access..."
  • När artikeln accepterats får du ett e-postmeddelande där du ombeds godkänna att artikeln publiceras med CC-BY-licens. Signera dokumentet och skicka det åter till förlaget.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2021-2024.

Kontakt

Vid frågor om avtalet, kontakta This is an email address