This page in English

Publiceringsavtal: IEEE

Avtalet täcker kostnader för upp till fem öppet tillgängliga artiklar under 2024.

Hur gör jag som författare?

Grundförutsättningen är att du är corresponding author.

Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln. Detta för att förlaget ska kunna koppla dig till möjligheten att publicera genom avtalet. Vid steg 4, "Authors & Institutions", välj Edit under Actions, och kontrollera att din valda organisation i fältet Institution är Örebro universitet.

När artikeln accepterats behöver du välja att den ska publiceras med öppen tillgång.

Förlaget skickar sedan ett meddelande till biblioteket, som verifierar författarens institutionella tillhörighet.

Antal artiklar och tidskrifter som ingår

Avtalet täcker kostnaden för fem öppet tillgängliga publikationer under 2024, i en delmängd av förlagets publikationer. Klicka här för att se de publikationer som ingår i publiceringsavtalet.

Sidavgifter och andra kringkostnader

Bibliotekets avtal gäller enbart kostnaden för den öppet tillgängliga publiceringen (article processing charge). Du behöver därför ha täckning för andra eventuella kostnader från annat håll. Det gäller till exempel så kallade "overlength page charges" som förlaget i tillämpliga fall tar ut även för öppet tillgängliga artiklar.

Avtalsperiod

2022-2023.

Avtalet har inte förlängts för 2024. Det finns dock ett antal innestående artiklar kvar från 2023 års pott som kan användas för publicering även under 2024. Per 2024-01-15 finns fem innestående artiklar. Kontakta This is an email address vid frågor.

Kontakt

Vid frågor om avtalet eller publiceringsprocessen, kontakta This is an email address