This page in English

Publiceringsavtal: Karger

Avtalet ger obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i förlagets tidskrifter.

I likhet med andra publiceringsavtal krävs att du är corresponding author, med anknytning till Örebro universitet.

Hur gör jag som författare?

Var tydlig med affilieringen till Örebro universitet och använd din institutionella e-post (@oru.se) när du skickar in din artikel. Detta då förlaget använder e-postdomänen för att koppla behöriga författare till publicering genom avtalet.

I avsnittet "Open Access Agreements" anger du att du vill publicera via ett open access-avtal. Skriv Örebro University vid "name of your institute" (se sidan 9 i denna PDF för illustration). Fältet Voucher kan lämnas tomt.

När artikeln accepterats för publicering meddelar förlaget handläggare på universitetsbiblioteket som bekräftar författarens affiliering.

Undantagna tidskrifter

Tidskrifter i Kompass-serien ingår inte i publiceringsavtalet. Dessa känns igen på att tidskrifterna alla har "Kompass" i början av titeln.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2022-2024

Kontakt

Vid frågor om avtalet, kontakta epublicering@oru.se