This page in English

Publiceringsavtal: MJS Publishing

Genom avtalet med MJS Publishing kan forskare publicera med öppen tillgång i förlagets tidskrifter.

Avtalet täcker artiklar som accepterats för publicering från 1 januari 2023. En förutsättning är att corresponding author hör till Örebro universitet som anställd, forskarstuderande eller formellt affilierad.

Instruktioner

För publicering via avtalet ska den institutionella e-postadressen (@oru.se) användas vid inskickande av manuskript samt i den fortsatta kontakten med förlaget efter att artikeln accepterats.

När du skickar in manuskriptet, ange också följande information i fältet "Comments to the Editor":

"I request to publish open access under the terms of the Bibsam agreement, in which Örebro University participates."

Tidskrifter och artikeltyper som ingår

Samtliga artikeltyper i följande tidskrifter ingår:

  • Acta Dermato-Venereologica
  • Acta Odontologica Scandinavica
  • Acta Oncologica
  • Acta Orthopaedica
  • Biomaterial Investigations in Dentistry
  • Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery
  • Journal of Rehabilitation Medicine
  • Journal of Rehabilitation Medicine - Clinical Communications
  • Scandinavian Journal of Urology

Avtalsperiod

2023-2024.

Kontakt

Vid frågor, kontakta universitetsbiblioteket på: This is an email address