This page in English

Publiceringsavtal: Oxford University Press

Avtalet med Oxford University Press ger corresponding authors vid Örebro universitet möjlighet att utan kostnad publicera med öppen tillgång i förlagets tidskrifter.

Instruktioner

Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln. Detta för att förlaget ska kunna koppla dig till möjligheten att publicera genom avtalet.

När din artikel accepteras sker den fortsatta hanteringen på plattformen SciPris - se instruktioner på förlagets webbplats (en PDF-guide finns längst ner på sidan).

När du hanterat artikeln i förlagets system verifierar biblioteket att artikeln tillhör en forskare vid Örebro universitet.

Tidskrifter som ingår

Se förlagets förteckning över de tidskrifter som täcks av avtalet.

Artikeltyper

Avtalet täcker sakkunniggranskade forskningsartiklar av typen: "research article", "review article", "brief report" och "case report".

Kringkostnader täcks inte

Notera att det endast är kostnaden för publicering med öppen tillgång som täcks av avtalet. Övriga kostnader som till exempel color charges eller offprints täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2022-2024.

Kontakt

Vid frågor, kontakta This is an email address