This page in English

Publiceringsavtal: Springer Compact

Via Springer Compact kan corresponding authors vid Örebro universitet utan kostnad publicera artiklar med öppen tillgång.

Hur gör jag som författare?

Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln. Detta för att förlaget korrekt ska kunna identifiera dig som tillhörande Örebro universitet.

När artikeln accepterats får du ett mail från Springer med en länk till deras plattform. Där anger du att du är knuten till Örebro universitet.

På plattformen framgår att avgiften för open access betalas av biblioteket. Se PDF med mer detaljerade instruktioner från förlaget (se avsnittet "Author journey", s. 7-18).

Biblioteket, som notifieras per automatik, verifierar forskarens institutionella tillhörighet.

Vilka publikationstyper och vilka tidskrifter omfattas?

Avtalet omfattar författaravgifter för Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education. Kostnader för tillval (paid offprints, color figures, posters) täcks dock inte av avtalet.

Författaravgiften täcks för samtliga Springers hybridtidskrifter. Se förteckning på förlagets webbplats (klicka på länken vid "Open Choice eligible subscription-based journals").

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2022-2024.

Kontakt

Vid publiceringsfrågor, kontakta: This is an email address