This page in English

Publiceringsavtal: Springer Nature Fully Open Access

Genom avtalet kan du som corresponding author publicera utan kostnad i Springer Natures öppet tillgängliga tidskrifter.

Hur gör jag som författare?

När din artikel accepterats får du ett mail med en länk till förlagets webbplats. Skriv in "Örebro University" under rubriken "Verify your affiliation", och klicka på "Confirm this is my affiliation". Förlaget rekommenderar vidare att du använder dig av din e-postadress från Örebro universitet för att förlaget korrekt ska identifiera dig som ORU-författare.

Biblioteket, som notifieras per automatik, verifierar sedan din institutionella tillhörighet.

Vilka tidskrifter omfattas av avtalet?

Avtalet omfattar publiceringar i mer än 500 öppet tillgängliga tidskrifter från Springer Nature. Här ingår tidskrifter från förlagsetiketterna BioMed Central, Springer Open och Nature Research Open Access Journals.

En lista med tidskrifter som omfattas av avtalet finns på förlagets webbplats. Se under rubriken "Publishing in a fully OA journal".

Publikationstyper

För att kunna publicera inom ramen för avtalet måste publikationstypen vara någon av följande:

  • Original Paper
  • Review Paper
  • ​Brief Communication
  • Continuing Education

Om avtalet

Modellen bygger på en förskottsbetalning av publiceringsavgifter i Springer Natures portfölj av rena OA-tidskrifter. Det är ett pilotavtal inom det nationella Bibsamkonsortiet där forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova står för 50 procent av publiceringsavgifterna. Resterande 50 procent står respektive lärosäte för.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2019-2021.

Frågor

Kontakta biblioteket på This is an email address vid frågor.