This page in English

Publiceringsavtal: Springer Nature Fully Open Access

Genom avtalet kan du som corresponding author publicera utan kostnad i Springer Natures öppet tillgängliga tidskrifter.

Hur gör jag som författare?

Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln. Detta för att förlaget korrekt ska kunna identifiera dig som tillhörande Örebro universitet.

När din artikel accepterats får du ett mail med en länk till förlagets webbplats. Skriv in "Örebro University" under rubriken "Verify your affiliation", och klicka på "Confirm this is my affiliation".

Biblioteket, som notifieras per automatik, verifierar sedan din institutionella tillhörighet.

Vilka tidskrifter omfattas av avtalet?

Avtalet omfattar publiceringar i mer än 500 öppet tillgängliga tidskrifter från Springer Nature. Här ingår öppna tidskrifter från förlagsetiketterna BioMed Central, Springer Open, Nature Research och Palgrave Macmillan.

En lista med tidskrifter som omfattas av avtalet finns på förlagets webbplats. Se under rubriken "Publishing in a fully OA journal".

Publikationstyper

För att kunna publicera inom ramen för avtalet måste publikationstypen vara någon av följande:

  • Original Paper
  • Review Paper
  • ​Brief Communication
  • Continuing Education

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2022-2024.

Frågor

Kontakta biblioteket på This is an email address vid frågor.