This page in English

Publiceringsavtal: Taylor & Francis

Författare vid Örebro universitet som är corresponding author kan utan kostnad publicera artiklar med öppen tillgång i ca 2 600 tidskrifter från Taylor & Francis.

Hur gör jag som författare?

När din artikel accepterats väljer du om den ska publiceras med öppen tillgång (open access). Biblioteket verifierar sedan att du är knuten till Örebro universitet. För att förlaget korrekt ska kunna identifiera dig som ORU-författare rekommenderas att du använder dig av en e-post-adress som slutar med @oru.se. Efter godkännande skickar förlaget ett bekräftelsemail.

Därefter väljer du vilken typ av licens du vill publicera artikeln med. Utförlig information om de olika alternativen finns på förlagets webbplats för författare.

Vilka artikeltyper omfattas?

De artikeltyper som täcks är Original Papers och Review Papers.

Hur vet jag om en viss tidskrift omfattas av bibliotekets avtal?

Avtalet täcker publiceringsavgifter i förlagets hybridtidskrifter (Open Select). Publicering i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter finansieras inte inom ramen för avtalet.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2018-2021.

Kontakt

Vid frågor, kontakta: This is an email address