This page in English

Publiceringsavtal: Taylor & Francis

Författare vid Örebro universitet som är corresponding author kan utan kostnad publicera artiklar med öppen tillgång i tidskrifter från Taylor & Francis.

Hur gör jag som författare?

Använd din institutionella e-post (@oru.se) när du skickar in artikeln. Detta för att förlaget korrekt ska kunna identifiera dig som tillhörande Örebro universitet.

När din artikel accepterats väljer du att den ska publiceras med öppen tillgång med hjälp av en Creative Commons-licens. Ett faktablad om de olika licensalternativen finns tillgängligt.

När du gjort klart licensieringsprocessen på förlagets plattform skickas en automatisk notis till biblioteket, som verifierar att du är knuten till Örebro universitet.

Vilka artikeltyper omfattas?

Forsknings- och översiktsartiklar ingår i avtalet. Vanligen kategoriseras dessa som "Article", "Research Article", "Review" eller "Review Article", men beroende på tidskrift och ämnesområde kan andra benämningar förekomma.

Artikeltyper som till exempel "Editorials", "Announcements" och "Book Reviews" ingår inte.

Hur vet jag om en viss tidskrift omfattas av bibliotekets avtal?

Avtalet täcker publiceringsavgifter i hybridtidskrifter (Open Select) och öppet tillgängliga tidskrifter. Dock ingår inte tidskrifter utgivna på förlagsetiketten Dove Medical Press.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2022-2024.

Kontakt

Vid frågor, kontakta: This is an email address