This page in English

Publiceringsavtal: Wiley

Corresponding authors vid Örebro universitet kan utan kostnad publicera artiklar med öppen tillgång i drygt 1500 av förlagets tidskrifter. Publicering inom avtalet gäller artiklar som accepterats som tidigast 1 januari 2020.

Publiceringsavgiften täcks i förlagets hybridtidskrifter (Wiley Online Open) och öppet tillgängliga tidskrifter (Wiley Open Access).

Hur gör jag som författare?

Processen skiljer sig åt beroende på typ av tidskrift:

Hybridtidskrifter (Wiley Online Open)

När din artikel accepterats får du ett mail från förlaget där det framgår att artikeln kan publiceras med öppen tillgång via avtalet. Logga in på Author Services, och ange att du vill publicera artikeln med öppen tillgång (välj "Select Online Open")

Ange Örebro universitet under "Please confirm your affiliations for this article".

I efterföljande steg, bocka i rutan "Yes, I would like to make my article Online Open". 

I anslutning till publiceringen väljer du också vilken typ av licens du vill publicera artikeln med. Information om de olika alternativen finns på förlagets webbplats för författare.

Biblioteket verifierar sedan din anknytning till Örebro universitet. När verifieringen har skett får du en bekräftelse.

Öppet tillgängliga tidskrifter (Wiley Open Access)

Vid publicering i öppet tillgängliga tidskrifter behöver du själv, när du skickar in ditt artikelmanus, ange en kod på förlagets plattform för manushantering. Använd funktionen "Account Code Tool" och sök fram Örebro universitet. Kopiera koden och ange den sedan i sektionen "Who will pay".

När du gått igenom alla steg verifierar biblioteket att artikeln kan publiceras inom ramen för avtalet. Du får ett mail när detta har skett.

När artikeln sedan blir accepterad skriver du under licensavtalet. Ingen ytterligare betalningsinformation är nödvändig.

Undantagna tidskrifter

Ett hundratal av tidskrifterna på Wileys plattform erbjuder inte publicering med öppen tillgång, och omfattas således inte av avtalets publiceringsdel (se förteckning).

Publikationstyper

Avtalet täcker publiceringsavgifter för originalartiklar och översiktsartiklar. Andra publikationstyper som till exepmel letters och editorials omfattas ej av avtalet. Avtalet täcker heller inte publiceringsrelaterade kringkostnader som till exempel färgtryck eller sidavgifter.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2020-2022.

Kontakt

Vid frågor, kontakta: This is an email address