This page in English

Publiceringsavtal: Wiley

Corresponding authors vid Örebro universitet kan utan kostnad publicera artiklar med öppen tillgång i drygt 1900 av förlagets tidskrifter.

Publiceringsavgiften täcks i förlagets hybridtidskrifter (Wiley Online Open) och öppet tillgängliga tidskrifter (Wiley Open Access och Hindawi).

Hur gör jag som författare?

Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln. Detta för att förlaget ska kunna koppla dig till möjligheten att publicera genom avtalet.

Processen skiljer sig sedan åt beroende på typ av tidskrift:

Hybridtidskrifter (Wiley Online Open)

När din artikel accepterats får du ett mail från förlaget där det framgår att artikeln kan publiceras med öppen tillgång via avtalet.

Se vidare instruktioner på förlagets webbplats. Under avsnittet "Learn more" klickar du på PDF-filen under "How to publish in a hybrid open access journal".

I anslutning till publiceringen väljer du också vilken typ av licens du vill publicera artikeln med. Information om de olika alternativen finns på förlagets webbplats för författare.

Biblioteket verifierar sedan din anknytning till Örebro universitet. När verifieringen har skett får du en bekräftelse.

Öppet tillgängliga tidskrifter

Wiley-tidskrifter (ej Hindawi)

Vid publicering i öppet tillgängliga tidskrifter behöver du själv, när du skickar in ditt artikelmanus, ange en kod på förlagets plattform för manushantering. Använd funktionen "Account Code Tool" och sök fram Örebro universitet. Kopiera koden och ange den sedan i sektionen "Who will pay".

När du gått igenom alla steg verifierar biblioteket att artikeln kan publiceras inom ramen för avtalet. Du får ett mail när detta har skett.

När artikeln sedan blir accepterad skriver du under licensavtalet. Ingen ytterligare betalningsinformation är nödvändig.

Se även instruktioner på förlagets webbplats. Under avsnittet "Learn more" klickar du på PDF-filen under "How to publish in a fully open access journal".

Hindawi-tidskrifter

För tidskrifter utgivna på förlagsetiketten Hindawi gäller att manuskript, för att täckas av öppen publicering via avtalet, ska ha skickats in 1 januari 2023 eller senare.

Hindawi-tidskrifterna använder också ett separat system. När du skickar in manuskript till en Hindawi-tidskrift, ange "Örebro University, Örebro" som affiliering under "Manuscript & Author details". Detta är särskilt viktigt för affilierade forskare. Enligt förlaget går det i Hindawis system bara att välja en affiliering.

Publikationstyper

Avtalet täcker publiceringsavgifter för originalartiklar och översiktsartiklar. Andra publikationstyper som till exempel letters, editorials och book reviews omfattas ej av avtalet.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2022-2024.

Kontakt

Vid frågor, kontakta: This is an email address