This page in English

Utgivning av vetenskapliga publikationer

Närbild på hand som bläddrar i en tidskrift.

Örebro universitet erbjuder stöd för utgivning av vetenskapliga publikationer med hjälp av plattformen Open Journal Systems. Plattformen kan användas för regelbundet utkommande tidskrifter såväl som för enstaka utgivningar från exempelvis vetenskapliga konferenser.

Open Journal Systems (OJS) är en plattform för administration och publicering av vetenskapliga tidskrifter. Plattformen lanserades 2001 av University of British Columbia och används idag för utgivning av tidskrifter vid lärosäten över hela världen. Open Journal Systems utvecklades för att förenkla administrationen och sänka kostnaderna för publicering av vetenskapliga tidskrifter och därmed möjliggöra utgivning av öppet tillgängliga forskningsresultat.

Open Journal Systems kan användas för hela publikationsprocessen, från att en artikel skickas in till en produktionsfärdig fil. Arbetsflödet innehåller steg för kommunikation med författare, granskning av artikeln av externa granskare, och bearbetning av artikelfilerna av tidskriftens redaktörer.

Open Journal Systems kan också användas endast som ett verktyg för att administrera tidskriftens arkiv och webbsida. Webbsidan är strukturerad för tidskriftens arkiv och möjliggör enkel sökning. Med webbsidan följer stöd för indexering i Google Scholar, vilket kan öka synligheten för tidskriften. Open Journal Systems har också verktyg för export av artikeldata till databaser som DOAJ och MEDLINE.

Utöver vetenskapliga tidskrifter kan OJS också användas för exempelvis konferensartiklar, working papers, digitalisering av gamla tidskrifter, rapporter eller årsböcker.

Om du vill veta mer om hur du kan använda OJS för vetenskaplig publicering, kontakta oss på epublicering@oru.se.

Open Journal Systems ger: 

 • Webbsida för publikationen 
 • Arkiv för publikationens tidigare utgåvor 
 • Möjlighet för författare att skicka in artiklar via hemsidan 
 • Administrationssystem för hantering av artiklar, från inskickad artikel via granskning till publicering 
 • Möjlighet att styra vilka artiklar som ska vara öppet tillgängliga 

Universitetsbiblioteket erbjuder: 

 • Stöd med att sätta upp publikationens webbsida 
 • Anpassning av layout på webbsidan 
 • Unik adress via https://journals.oru.se  
 • Synlighet på portalsida där universitetets publikationer samlas 
 • Introduktion och utbildning 
 • Stöd vid konfigurering av administrationssystemet och arbetsflöde  
 • Hjälp och stöd vid användning av systemet 
 • Serverdrift och hantering av systemuppdateringar 
 • Backup av server 
 • Möjlighet att tilldela artiklar beständiga identifierare, DOI, och aktiva DOI-länkar 
 • Möjlighet att ansluta tidskriftens arkiv till PKP Preservation Network (digitalt arkiv för att säkerställa långsiktig bevaring av vetenskapliga tidskrifter) 

Universitetsbiblioteket: 

 • Installerar Open Journal Systems
 • Sköter underhåll och uppdateringar av Open Journal Systems
 • Tillhandahåller webbplats för publikationen 
 • Möjliggör aktivering av beständiga DOI-länkar genom medlemskap i CrossRef 
 • Aktiverar DOI genom export till CrossRef 
 • Ger stöd och rådgivning gällande administration med hjälp av OJS 
 • Ansvarar för att möta tillgänglighetskrav i systemets gränssnitt, ej publikationer 
 • Ansvarar för gallring av utgångna tidskrifter och konferenser 
 • Ger stöd med export av metadata till Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
 • Ger stöd vid hantering av arkivering och e-plikt 
 • Meddelar redaktionerna inom rimlig tid om ändrade villkor för tjänsten, som till exempel uppdateringar eller avbrott 

Tidskriftsredaktionen: 

 • Sköter administrationen av publikationen 
 • Ansvarar för publikationens innehåll 
 • Tillhandahåller korrekt och uppdaterad information på publikationens webbsida 
 • Ansöker om medlemskap i DOAJ 
 • Ansvarar för att uppfylla krav på arkivering och e-plikt
 • Ansvarar för hantering av personuppgifter/GDPR 
 • Ansvarar för att möta tillgänglighetskrav gällande publikationerna 
 • Ansvarar för gallring av arbetsmaterial 
 • Publikationen måste ha en redaktion som har koppling till Örebro universitet
 • Publikationens innehåll måste ha en tydlig koppling till aktuell forskning vid Örebro universitet
 • Ansvariga säkerställer att administration och drift av publikationen är förenligt med den egna verksamheten
 • Vi uppmuntrar medlemskap i DOAJ och användande av DOI för tidskrifter