Impaktfaktor för en tidskrift

Impaktfaktorn kan ses som ett mått på tidskrifters genomslag. Den säger dock inget om hur mycket en enskild artikel i tidskiften kommer att citeras. Även i tidskrifter med hög impaktfaktor får en stor del av artiklarna få eller inga citeringar alls.

Web of Science innehåller ca 21 000 vetenskapliga tidskrifter varav ca 12 000 har impaktfaktor och kan sökas fram i deldatabasen Journal Citation Reports. Inom medicin och naturvetenskap har databasen generellt bra täckning, medan forskning inom humaniora och delar av samhällsvetenskapen inte är lika väl representerad. På sidan Bibliometri kan du läsa mer om andra sätt att mäta.

Hur beräknas en tidskrifts impaktfaktor?

Uträkning av Journal Impact Factor för tidskriften Lancet

I detta exempel har vi valt Journal Impact Factor (JIF) 2018 för tidskriften Lancet. Antalet citeringar under 2018 till artiklar från Lancet åren 2016 och 2017 delas med det totala antalet publicerade artiklar under samma två år vilket ger tidskriftens impaktfaktor.

Ungefär 2 % av tidskrifterna i Journal Citation Reports har en impaktfaktor på 10 eller högre. Det är därför viktigt att jämföra tidskrifter inom samma ämnesområde. 

En av fördelarna med citeringsanalys är att du på så sätt kan analysera stora mängder forskning och på så vis upptäcka mönster och avvikelser över tid. En sak som då är viktig är att jämföra lika med lika, inom samma ämnesområde, samma årsintervall och samma publikationstyp. Metoden lämpar sig bäst för stora enheter.

Den tidskrift jag valt HAR impaktfaktor

Journal Citation Reports. Här kan du söka på titeln, skriv in hela namnet utan förkortningar. Om du får träff kommer du till en sida med information om bland annat impaktfaktor, här kan du också få information om hur ofta tidskriften kommer ut.

Den tidskrift jag valt har INTE impaktfaktor

Skulle inte din tidskrift finnas med i deldatabasen Journal Citation reports kan det ändå vara så att den indexeras i  Web of Science. Det betyder att den är kvalitetsgranskad och kontrolleras under minst ett års tid innan den eventuellt får impaktfaktor tilldelat. Via Web of Science's Master Journal List kan du söka fram det fullständiga namnet på tidskriften.

Du kan även se vilka Open Access-tidskrifter som indexeras i Web of Science, via Master Journal List gör du en blank sökning (utan att skriva något i sökrutan) och därefter begränsas med Open Access i vänstra kolumnen, databasen innehåller för närvarande ca 5000 OA-tidskrifter.

En annan vederhäftig källa för kvalitetsgranskade Open Access-tidskrifter är Directory of Open Access Journals (DOAJ). På sidan Varning för rovtidskrifter får du tips som hjälper dig att bedöma om du har att göra med en möjlig rovtidskrift.