Avsluta projekt i forskningsdatabasen

När ett projekt är avslutat så kan det markeras som "Avslutat projekt" i Forskningsdatabasen. Då kommer det att visas som Avslutat i listor över projekt till exempel på profilsidan och på söksidan för forskningsprojekt.

Ändra även texten som beskriver projektet så att det framgår att det är avslutat och vilket resultat projektet ledde fram till.

För att ändra informationen i Forskningsdatabasen kan du ta hjälp av forskningsadministratören på din institution.