Forskningsdatabasen

I forskningsdatabasen samlar vi information om den forskning som bedrivs vid Örebro universitet.

Forskningsdatabasen har ett webbaserat sökverktyg för information kring forskningsverksamheter vid Örebro universitet. Informationen visas utåt på www.oru.se under rubriken Forskning.

Informationen i databasen redigeras av personal med administrativa rättigheter.

Det finns mer information om Forskningsdatabasen på Inforum (intranätet).