This page in English

Forskningsdatabasen

I forskningsdatabasen samlar vi information om forskningen vid Örebro universitet. Databasen gör det möjligt att koppla miljöer, grupper och projekt samt enskilda forskare till varandra.

Forskningsdatabasen är ett internt system som är byggt av Örebro universitet. Syftet med forskningsdatabasen är att sammanställa information om forskningen vid universitetet. Den kan sedan visas utåt på vår webbplats www.oru.se under rubriken Forskning. Fördelen med att samla det i en databas är att det lättare går att koppla miljöer, grupper och projekt samt enskilda forskare till varandra.

Följande benämningar används i Forskningsdatabasen:

  • Forskare
  • Doktorand (forskarstuderande)
  • Extern partner
  • Forskningsprojekt
  • Forskargrupp
  • Forskningsområde
  • Forskningsmiljö
  • Forskningsämne
  • Forskarutbildningsämne
  • Forskarskola

Så här ändrar du informationen i databasen

Systemet administreras via ett redigeringsverktyg på vårt intranät Inforum. För att få hjälp att hantera de uppgifter som ligger i Forskningsdatabasen kontaktar du utbildnings- och forskningsadministratörerna på din institution. Här finns information om administrativt forskningsstöd

Mer information

Mer information om Forskningsdatabasen finns på Inforum (intranät).