EndNote - FAQ

Här hittar du de vanligaste frågorna om referenshantering med EndNote. Finns inte din fråga med, kontakta biblioteket.

Det kan bero på att inställningen i Words EndNoteverktyg är satt till EndNote Web istället för EndNote

Klicka på Preferences. Under fliken Application kan du ändra från EndNote Web till EndNote.

Du hittar stilar på EndNotes webbplats.

Ladda ned stilen till din stilmapp, som bör ligga i din EndNote-mapp. Du kan se var du har stilmappen i EndNote under Edit och Preferences.

Skärmutklipp från EndNote med dialogrutan för "EndNote Preferences öppen och "Folder Locations" vald samt adressen till "Style Folder" synlig.

I ditt dokument letar du fram den nya stilen i sökrutan Style, välj Select Another Style och leta rätt på stilen.

Skärmutklipp med dialogrutan för "EndNote X8 Styles"

Du kan ofta hitta stilar hos förlagen. Titta i tidskriftens författaranvisningar och se om de rekommenderar en egen EndNote-stil. Sage och Springer är exempel på förlag som har sådana.

Hittar du inte den stil du behöver på EndNotes sida eller hos tidskriften, hör av dig till oss så gör vi en stil åt dig.

Om du arbetar med Instant Formatting Is On så använder du Edit & Manage Citation(s). Ställ markören i parentesen, klicka på Edit & Manage Citation(s).

Skärmklipp från EndNote med texten "Edit and Manage Citation(s)".

Välj Remove Citation i menyn.

Skärmutklipp från EndNote med valet "Remove Citation" markerat i menyn för "Edit Reference".

Ja, om pdferna har ett Digital Object Identifier (DOI) i sitt metadata eller på de två första sidorna.

Se Clarivates förklaring:

EndNote can import PDF files containing a Digit al Object Identifier (DOI) in the metadata or the first two pages of the PDF. EndNote sends the DOI to PubMed and CrossRef, online databases capable of looking up reference data by DOI. The online databases send back the bibliographic information, EndNote imports it, then attaches the PDF to the record created. This means the PDF must have a DOI and EndNote must have access to the Internet during the import.

Klicka på den nedåtpekande pilen eller File, Import och File

Skärmklipp från EndNote med dialogrutan för "Import file" med en röd pil som pekar på valet "PDF" under "Import Option".

Välj PDF som Import Option.

Vi har rekommenderat att du lägger ditt bibliotek i en hemkatalog för att du ska få backuper gjorda. Men det kan tyvärr innebära vissa problem att ha biblioteket på en server.

Clarivate säger :

EndNote Libraries on Network Servers
EndNote libraries with read-write access should not be stored on network drives. We have seen corruption problems with libraries on network drives as well as general performance issues. Ideally, the library should be kept on the owner’s computer. If you must keep a library with read-write access on a network drive, we suggest you make frequent backups of the library using the File, Compressed Library command for libraries smaller than 5G or the File, Save A Copy command for larger libraries.

If your company requires you to work on a virtual desktop, your files are probably being saved to a network drive. Talk to your IT department about saving your EndNote libraries on your computer's hard drive
instead.

EndNote libraries should never be stored in cloud-syncing folders such as DropBox, OneDrive, SugarSync, etc. Syncing folders corrupt EndNote libraries over time.

Om du har EndNotebiblioteket i en hemkatalog, glöm inte att stänga Endnote innan du dockar ut. Docka aldrig ut en dator med programmet öppet.

Ställ markören i parentesen och klicka på Edit & Manage Citation(s) eller högerklicka. 

Skärmutklipp med texten "Edit & Manage Citation(s)".

Du får då upp denna meny:

Skärmklipp från Edit & manage Citation(s) i EndNote med en pil mot fältet "Pages"

Skriv in sidan och klicka på OK.

Skärmklipp som visar hur referensen ser ut i texten.

Samma funktion används om du nämner författaren i själva texten och ska ta bort namnet i parentesen.

Skärmklipp från EndNote som visar fältet för "Formatting" där valet "Exclude Author" är ifyllt.

För att göra ändringar som radavstånd eller annan layout i referenslistan måste man använda EndNotes verktyg Cite While You Write. Klicka på ikonen till höger om texten Bibliography.

Skärmutklipp från Word med en pil mot den ikon i Cite While You Write en ska trycka på för att komma åt formatering av referenser.

Då får du fram denna meny:

Skärmklipp från EndNote med menyn för inställningarna av refenslistan samt pilar till vale för typsnitt respektive radavstånd.

Det är också här du kan ändra vilket typsnitt som används i referenslistan. Om du inte har ändrat själv i tidskriftsstilen kommer EndNote att använda Calibri.

Kopiera hela referenslistan och flytta den dit du vill ha den. Nästa gång du uppdaterar ligger den kvar på rätt ställe.

När du är i Word, gå till Arkiv och Alternativ, klicka på Tillägg. Välj COM-tillägg och klicka på .

Skärmklipp från Word med ruta för COM-tillägget "Cite While You Write" ibockad.

Om du inte är administratör på din egen dator, be IT att göra detta åt dig.

Har du importerat en så kallad Epub ahead of print så kan man leta reda på uppdaterade referenser genom att klicka på References och Find Reference Updates. Om EndNote hittar nyare information läggs referenserna sida vid sida med den gamla och du kan välja uppdatera tomma fält.

Skärmutklipp från EndNote där organisationen WHO felaktigt skrivits ut som "Organization WH."

Du måste lura EndNote att tro att hela organisationsnamnet är ett efternamn.

Lägg in ett kommatecken efter namnet:

Skärmutklipp från EndNote där "World Health Organization" är utskrivet med ett kommatecken efteråt

Om organisationen redan har ett kommatecken i namnet, till exempel University of California, Berkeley, så får du lägga in det med två kommatecken.

Skärmutklipp från EndNote där "University of California, Berkeley" är utskrivet med dubbla kommatecken.

Skärmutklipp från EndNote där organisationen "University of California, Berkeley" är genererad på korrekt sätt.

Klicka på References och New Reference, ändra Reference type till Web Page.

Skärmutklipp från EndNote med dialogrutan för att välja "reference type"

Lägg in de uppgifter du har; glöm inte att ange när du var inne på sidan sist. Vissa stilar använder informationen som finns under Access Year och Access Date, men andra Year Cited och Date Cited. (Det finns också stilar som inte använder denna information alls, till exempel APA 6th)

Glöm inte heller att lägga in URL:en.

Skrämutklipp från EndNote med en inklippt webbadress.

 

För att EndNote ska kunna ändra tidskriftstitlarnas utseende måste man ha en Journal term list med de olika varianterna. Har du inte har importerat denna lista måste du göra det nu. Radera först de titlar som eventuellt finns i Journal term list och importera listan för ditt ämnesområde.

Klicka på Library, Open term lists och Journal term lists. Om du har tre spalter som så har du redan importerat en lista. Då behöver du bara komplettera med den tidskriftstitel som inte fungerar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med det.

Har du inte tre spalter; radera det som finns där nu och klicka sen på fliken Lists och sen på Import List.

Skärmutklipp från EndNote med aktivitetsrutan för "Term lists".

Kolla att du har rätt väg till dina stilar. Klicka på Edit och Preferences, titta på Folder location.

Skärmklipp från EndNote som visar rutan med "EndNote Preferences"

Det finns direktexportvarianter i de flesta databaser; i PubMed är det Send to Citation Manager.

Skärmutklipp som visar direktexportvarianten Send to Citation manager

 

Nackdelen med direktexport är att det då inte utförs en dubbelkontroll.

Du kan även få in dubbletter om du importerar från olika databaser. EndNote känner inte av att det är samma referens.

För att få bort dubbletter, klicka på Library och Find duplicates.

Första gången du ska importera med PubMed måste du välja PubMed-filtret. Klicka på Other filters och välj PubMed (NLM).

 

Skärmutklipp som visar var du ska klicka för att välja PubMed:s Import filter

Om du har sparat en fil för att importera till EndNote och inga referenser kommer in beror det antingen på att du inte angivit rätt importfilter eller på att du har ställt in att dubbletter inte ska importeras och din fil bara innehåller dubbletter.

 

Skärmutklipp som visar inställningar för Import option