This page in English

Administrativ projektkoordinering - Post-Contract

Skrivbok och penna

Har du en budget för administration kan du få stöd med koordinering av ditt forskningsprojekt.

När du får extern finansiering så är det inte bara forskning som behöver utföras. Låt Post-Contract ta hand om projektkoordineringen. Medarbetarna på Post-Contract arbetar med forskningsprojekt som har egen budget för administration. Post-Contract följer projektet genom hela dess livstid, startar när den externa finansieringen blivit bekräftad och avslutas när sista rapporten är inlämnad och projektet arkiverats.

Besök Post-Contract på intranätet Inforum.