Rese-, konferens och mobilitetsbidrag

Internationalisering bedrivs i flera former: forskningssamarbeten, internationalisering på hemmaplan, mobilitet/utbyten för lärare, forskare och studenter samt aktiv omvärldsbevakning.

För dig som i forskningssyfte vill söka medel för längre och kortare resor t.ex. för deltagande i konferenser eller forskarvistelser vid andra lärosäten, finns flera möjligheter. Stipendier och större anslag kan sökas av forskare men vissa är inriktade mot särskilda kategorier som doktorander, post-docs eller seniora forskare. Sök i Research Professional för att få träffar som passar just dig!

EU-kommissionens sida för forskarrörlighet Euraxess är en plattform för jobb - och finansieringsmöjligheter för forskare. Här kan forskarorganisationer från hela världen annonsera lediga tjänster.

Doktorander

Bidrag till doktorander

Under doktorandtiden förväntas du och vill säkert delta i nationella och internationella konferenser. Du kanske också vill tillbringa en tid vid ett annat lärosäte utomlands?

Det finns olika finansiärer att söka pengar hos. Din institution kan utlysa internationaliseringsmedel (hör med din handledare eller prefekt) och det finns fonder som beviljar medel för deltagande, resor och uppehälle.

Att hitta fonder

Det finns en mängd olika fonder att leta bland - hur går man till väga?

  • registrera dig i databasen Research Professional och gör en sökning utifrån dina forskningsintressen.
  • fråga dina doktorandkollegor, din handledare och andra forskare om tips och råd
  • titta i avhandlingars förord - ofta tackas finansiärer för medel till resor och annat
  • utgå från det som är specifikt för dig - ditt ämne och avhandlingsämne, din hemkommun, föreningar eller förbund du tillhör etc.

 

Tips för ansökan

  • Lista möjliga finansiärer och gör ett årskalendarium när det är ansökningstider hos de olika fonderna. Många har en eller två ansökningsomgångar, en del har löpande ansökan. Var ute i god tid!
  • När du hittat den perfekta finansiären - utgå från en spännande, viktig och genomförbar idé. Presentera den först i ansökan och motivera varför just du ska få pengar till ändamålet och varför just nu.
  • Följ anvisningar exakt. I vissa fall krävs intyg från din handledare. Be honom eller henne att skriva ett i god tid så du hinner få med det. En del fonder kräver personbevis som tar några dagar att beställa hos Skattemyndigheten. Det kan också finnas krav på att du har fått ett konferensbidrag antaget för att du ska få medel till konferensresa. Se till att skicka med bekräftelse på att du är antagen.
  • Beskriv projektet, resan eller deltagandet i konferensen. Var noga med att motivera kostnaderna och specificera hur pengarna du söker ska användas.
  • Och så finputsningen - se till att ansökan är snygg och lättläst. Skriv inte längre än nödvändigt - en god idé kan presenteras kort!

Tips!

Hör efter om din handledare har möjlighet att få fram medel för deltagande i internationella konferenser eller aktiviteter.

Tänk på att den som har anställning som doktorand bör få traktamente, det får däremot inte den som bara har utbildningsbidrag.

Mobilitet och postdok

Bidrag till mobilitet och postdok

Efter doktorandtiden finns möjlighet att söka postdok-stipendium. Syftet är att vistas vid ett annat lärosäte, i Sverige eller utomlands.

I databasen Research Professional kan du söka finansieringsmöjligheter.

Att tänka på

Chansen att få ett postdok-stipendium är ganska god. Möjligheterna är flera och det finns flera vinster med en postdoktorvistelse, både för den nydisputerade karriärmässigt och privat samt för heminstitutionen. För många blir det en positiv erfarenhet och en god merit.

Men det finns också en hel del du behöver tänka på och ta reda på innan du bestämmer dig för att åka utomlands under en längre period. Vid vistelse utomlands som varar längre än 365 dagar avregistreras man från försäkringskassan. Exempelvis påverkar det föräldrapennings- och sjukpenningsnivåer och under stipendietiden får man inte heller några pensionspoäng.


Om postdok-vistelser

Läs mer om postdokvistelser, möjligheter och problem som kan uppstå, i Högskoleverkets Doktorandhandbok och i rapporten om Effekter av postdoktorala utlandsvistelser (pdf) från STINT.

Väskor på bild

Lärarutbyten

För dig som vill veta mer om lärarutbyten, personalfortbildning, samarbetsmöjligheter med andra lärosäten, avtalsskrivning och andra möjligheter till internationalisering, finns mer information hos Internationella kontoret som du når via e-post: This is an email address.