Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Högre seminariet i pedagogik

Högre seminariet i pedagogik hålls varannan onsdag kl 15.15-17.00 i rum F133 om inget annat anges. Om andra dagar eller tider kommer ifråga markeras detta i schemat. I de fall det finns skriftligt material till seminarierna skickas detta ut via e-post en vecka före seminariet.

12 januari, this seminar is held in English. OBS, via Zoom
Sophie Winkler, planeringsseminarium.
Commentator: Ásgeir Tryggvason.

26 januari

9 februari

23 februari
Helena Yourston,
planeringsseminarium.
Kommentator: Anne Lillvist.

9 mars

23 mars

6 april

20 april
Johan Öhman & Ásgeir Tryggvason

Resultat från VR-projektet "Undervisning om global jämlikhet och rättvisa – ett kritiskt perspektiv”.

4 maj, this seminar is held in English
Anette Bagger and Julie Allan
Ett seminarium om ledarskap, nätverkande och att utveckla hållbara forskningsmiljöer. Sustainable research connections: the role of social capital and trust. 

18 maj
Magnus Schoultz, 
slutseminarium.
Kommentator: Malgorzata Malec Rawinski , docent i pedagogik vid Stockholms universitet.

1 juni,

15 juni, this seminar is held in English (N.B. this seminar starts at 13.15 in room F139)
Hany Hachem
, final seminar.
Preliminary thesis title: Educating Older Adults: Theoretical and Empirical Examinations of the Learning Philosophies in Older Age.
Commentator: Henrik Román Uppsala Universitet.

 


Planering hösten 2022