Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Årliga anslag/stipendier från Allan Wetterholms stiftelse

ÅR ANSLAG/STIPENDIE
1998 369.299
1999 232.005
2000 317.614
2001 269.132
2002 111.542
2003 266.777
2004 86.280
2005 51.373
2006 77.500
2007 180.368
2008 103.541
2009 48.770
2010 98.005
2011 124.000
2012 244.000
2013 73.000
2014 49.000
2015  213.291
2016 18.805
2017 159.159
2018 489.734
2019 390.000
2020 7.000
2021 356.148
2022 90 000

Kommentarer:

2012
100 kkr till Umeå universitet för sedimentundersökningar kring den troligen vikingatida Moshyttan i Järnboås socken.
30 kkr för Seminariet ”Historiska perspektiv på kopparhanteringen i Örebro län”.

2014
Arkeologikurs.

2018
Analys myntfynd Riseberga

2019
Forskarstipendier Hassleskatten (HASSLE)