Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ges i de flesta av institutionens ämnen. Institutionen har också doktorander inom forskarskolorna UVD (Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik) och TKP (Teknikburna kunskapsprocesser i akademi och yrkesliv).