Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet och ges i många av institutionens ämnen. Institutionen har också doktorander inom forskarskolorna UVD (Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik), Successful-ageing / Newbreed och PEDASK (Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria).