Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet och ges i många av institutionens ämnen. Institutionen har också doktorander inom forskarskolorna MIDVärld (Multimodalitet och intermedialitet: Humanistisk forskning i en digitaliserad värld), UVD (Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik) och PEDASK (Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria).