Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Högre seminariet i pedagogik

Högre seminariet i pedagogik hålls varannan onsdag kl 15.15-17.00 i sal F130, Forumhuset. Om andra dagar eller tider kommer ifråga markeras detta i schemat. I de fall det finns skriftligt material till seminarierna skickas detta ut via e-post en vecka före seminariet till personalen i ämnet pedagogik.

30 september, this seminar will be held in English
Emma Vikström, slutseminarium 
Titel: Skapandet av den nya människan: Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap.
Kommentator: Professor Mette Buchardt, Department of Culture and Learning, Aalborg Universitet, Danmark.

14 oktober

28 oktober

11 november

25 november
Sam Paldanius, Kampen om pedagogiken - exemplet folkhögskola 

9 december 


16 december, this seminar will be held in English
Mittseminarium Magnus Schoultz
Kommentator: Dean Barker, Institutionen för hälsovetenskaper, ORU. 


Spring 2021