Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Spikning: Carmen Solares Canal, psykologi

28 februari 2024 10:00 Infocenter, Långhuset

Carmen Solares Canal spikar sin avhandling i psykologi vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Avhandlingens titel: "The impact of criminal and externalizing behaviors on aging: Long-term associations with health and dementia."

Disputationsdatum och plats för disputation: 22 mars 2024, kl. 09.15. Hörsal M, Musikhögskolan