Handelshögskolan vid Örebro universitet

Almedalen 2024: ”AI-utvecklingen förändrar arbetslivet för akademiker och tjänstemän”

Erik Engberg deltog i seminariet om AI och dess effekter på arbetsmarknaden.

Erik Engberg deltog i seminariet om AI och dess effekter på arbetsmarknaden.

Forskning tyder på att akademiker och tjänstemän kommer att påverkas mest av den snabba AI-utvecklingen, åtminstone på kort sikt.
– Vi behöver fundera på hur hela samhället ska hantera denna omställning på bästa sätt, säger Erik Engberg, forskare i nationalekonomi som deltog i ett seminarium i Almedalen om AI-transformationen på arbetsmarknaden.

Till skillnad från tidigare tekniksprång påverkar den allt snabbare AI-utvecklingen nu personer med akademisk utbildning i tjänstemannayrken. Språkmodeller som ChatGPT förändrar arbetsuppgifterna. Vissa jobb kommer att ersättas av AI, medan helt nya kommer att skapas. I många fall kommer jobbet att finnas kvar, men AI blir ett verktyg i arbetet.

– Skrivbordsjobben påverkas mest just nu. Arbeten där du utför fysiska arbetsuppgifter, som inom äldrevården eller bygg, påverkas inte lika mycket. Då skulle vi behöva robotar för att automatisera arbetsuppgifterna och där har vi inte kommit lika långt, säger Erik Engberg.

Kompetensutveckling behöver prioriteras

Han inledde seminariet ”Hur framtidssäkrar vi den mänskliga kompetensen i AI-transformationen?”, som arrangerades av fackförbundet Akavia, med en kort presentation om hur AI påverkar arbetsmarknaden.

– På en föränderlig arbetsmarknad behöver vi säkerställa människors kompetensutveckling. Flera av paneldeltagarna var överens om att AI är en fråga som behöver prioriteras på många nivåer, av chefer, företagsledningar, styrelser och även politiker.

Erik Engberg betonar även att AI-utvecklingen väntas bidra till ekonomisk tillväxt och höjd levnadsstandard.

– Stora strukturomvandlingar i samhället är sällan smärtfria. Jag tror att vi kommer att lyckas ligga i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen, samtidigt som vi säkerställer att alla får den kompetensutveckling som krävs på framtidens arbetsmarknad.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Marie Brodin

I seminariet medverkade:

Ann Öberg, VD, Almega
Erik Engberg, forskare i nationalekonomi, Örebro Universitet/Ratio
Mikael Ljungblom, Director of Public Policy & International Relations, AI Sweden
Oliver Rosengren, riksdagsledamot, Moderaterna
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef & moderator, Akavia
Tor Hatlevoll, arbetsmarknadsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
Dan Sjöblom, generaldirektör, Post- och telestyrelsen
Johanna Haraldsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna