Handelshögskolan vid Örebro universitet

Handelshögskolan på CSR-dagen 2019 - social hållbarhet på riktigt

Frida och Erik går masterinriktningen i hållbart företagande och pratade om sina erfarenheter på Tegelbrukets CSR-dag

Tegelbruket, ”Örebros ungdomsarena”, organiserar en årlig CSR-dag, som i år gick av stapeln den 24 april. Temat i år var ”social hållbarhet på riktigt”. Två av Handelshögskolans studenter som går hållbarhetsmastern pratade om sina motivationer och åsikter kopplat till hållbart företagande i ett panelsamtal på scenen.

Dagen öppnades av moderatorn Beston Kalefa, som är ansvarig för Tegelbrukets arbete med mänskliga rättigheter. Den första inbjudna talaren var Jakob Kiefer, Sveriges CSR-ambassadör som talade om företagens möjligheter till att agera på ett mer hållbart sätt. Han betonade vikten av den privata sektorns ansvar.

Handelshögskolans nya master-inriktning i hållbart företagande presenterades sedan av Tommy Borglund, som tydliggjorde vikten av en bra och fungerande utbildning för att framtidens ledare ska kunna genomföra en positiv skillnad i affärsvärlden. Masterprofilens nära kontakt med olika företag nämndes som särskilt viktig för att få en bra förståelse av kunskaper som är fundamentala att ta med sig ut i arbetslivet. Borglund sammanfattade några kvalifikationer som utbildningen ska utrusta studenterna med och nämnde bland annat problemlösning, ledarskap, integritet och nätverk, som främjas i det tvååriga programmet. ’Hållbarhetschefer kommer inte att försvinna’, var hans viktiga resumé och utgör basen för skapandet av masterprofilen.

CSR-dagen 2019 Borglunda.jpg

Frida Jansson och Erik Häggström, två studenter som går programmet, tog sedan plats på scenen och delade med sig av spännande insikter från sina studier och sin motivation för att välja precis denna utbildning.  ’Vinst är viktig’, konstaterade Erik, ’men måste göras på ett hållbart sätt’, och Frida tillade att framtida generationer kommer ställa allt högre krav på att företag agerar utifrån hållbara affärsmodeller. Både Frida och Erik ska i höst få möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken, när de praktiserar på Sandvikens och Nordeas respektive hållbarhetsavdelningar. ’Det blir spännande att se hur stora framsteg som har skett inom området som inte alltid förmedlas externt till kund’, tycker Erik.

De sista två talarna var Minéa Frykman, rektor på Höj Rösten politikerskola, och Paul Alarcón, Stockholm stads förre hållbarhetschef. Minéa talade om betydelsen av en välfungerade demokrati och Paul berättade om hur hans arbete gått till för att bidra till en mer jämlik socialt hållbar stad och nämnde därefter olika projekt som syftar till att minska segregationen i flera av Stockholms stadsdelar. ’Det är viktigt att samla alla aktörer som är verksamma i området för att göra en skillnad – och där ingår även medborgare’, säger Paul.

Dagen avslutades med en kort presentation av Tegelbrukets viktiga arbete och var återigen fylld med spännande utbyte av erfarenheter och kunskap i en inspirerande omgivning. Nästa CSR-dag kommer att äga rum under våren 2020 på Tegelbruket och Örebro universitet som är en stor aktör i regionen kommer att vara med igen.

Text: Hannah Scharf

Foto: Tommy Borglund