Handelshögskolan vid Örebro universitet

Forskningsprojekt om hållbara affärsmodeller för entreprenöriella lantbruk får 3,3 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse

Nina Hasche och Gabriel Linton, båda forskare i företagsekonomi, ska undersöka hur småskaliga lantbrukare kan förnya sina affärsmodeller för att bidra till en mer hållbar framtid.

Att sälja produkter från gården är ofta tids- och arbetskrävande, särskilt när man konkurrerar med storskaliga jordbruk och livsmedelsjättar. Därför är det viktigt att utveckla hållbara affärsmodeller.
 
Örebroforskarna ska analysera befintliga affärsmodeller inom småskaligt lantbruk och utforska hur de kan utvecklas för att bli än mer hållbara med avseende på ekonomiska, sociala och miljömässiga värden som är viktiga för både de enskilda lantbruken och samhället i stort.
 
Genom kontinuerliga interaktioner mellan forskare och praktiker kommer de att utveckla ett verktyg för att främja innovation och hållbarhet i småskaligt lantbruk.
 
I projektet kommer dessutom vetenskap och konst mötas för att på ett originellt sätt belysa en samhällsviktig bransch, genom att öka förståelsen för de förutsättningar och villkor som gäller för småskaligt och hållbart lantbruk på landsbygden. Två forskare och en konstnär kommer att arbeta nära varandra under projektets gång, där de vetenskapliga resultaten kommer ligga till grund för skapandet av konst.