Handelshögskolan vid Örebro universitet

Konferens om högskolepedagogik lyfter forskning, erfarenhetsutbyte och nya perspektiv

1/3

Berättelsens betydelse och vikten av att fokusera på studentens lärandeprocess i examinationen var områden som lyftes under NU2024, en konferens och mötesplats för alla som arbetar med högskolepedagogisk utbildning och utveckling.
– Det finns mycket forskning om hur vi arbetar med undervisning i högre utbildning, så konferensen ger både möjlighet att ta del av ny kunskap och att utbyta erfarenheter, säger Henric Bagerius.

Han är lektor i historia och pedagogisk ansvarig på Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet. Konferensen med temat ”Högre utbildning i och för förändring” vid Umeå universitet under tre dagar och närmare 20 medarbetare från Örebro universitet deltog.

En fråga som diskuterades under konferensen var hur generativ artificiell intelligens (AI) påverkar examinationer vid högre utbildning.

– Det var en balanserad diskussion där man både visade på de utmaningar vi ställs inför och vilka möjligheter generativ AI kan ge. Det är ganska tufft på många håll nu med minskade resurser som gör att vi måste fundera över hur vi ska arbeta framöver.

Studenters lärande är så mycket mer än examinationer. Det var något som Thomas Hillman, professor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap, pratade om. Som en av konferensens huvudtalare underströk han vikten av att lärosätena fokuserar mer på lärandeprocessen, det vill säga vad studenten lär sig under kursens gång, än vad studenten producerar vid ett examinationstillfälle.

– Det är egentligen det som generativ AI tvingar oss till, tänker jag: Att ha större fokus på studentens lärprocess, säger Henric Bagerius.

Katrice Horsley, prisbelönt internationell utbildare och berättare, lyfte berättelsens betydelse för att nå förändring under konferensens öppningsföreläsning. Hon påpekade vikten av att börja med ”me”, den egna berättelsen, för att beskriva en vision för framtidens högskolepedagogik. Den berättelsen måste sedan delas med andras berättelser i ett ”we”. Det är det som ger oss möjlighet att forma den gemensam vision, ett ”the”, som kan skapa genomgripande förändring.

Berättelsen och dess betydelsen är en del av konferensens innehåll som Henric Bagerius konkret tar med sig till Örebro universitet. Höstens högskolepedagogiska konferens vid universitetet med temat ”Hur blir vi tillsammans pedagogiskt skickligare?” kommer att uppmärksamma begreppet pedagogisk skicklighet och vad det kan betyda för lärare och studenter.

– När vi delar våra berättelser om vad pedagogisk skicklighet är får vi möjlighet att tillsammans skapa en gemensam idé om vad som utmärker ett gott lärarskap och också fundera över hur vi tillsammans kan bli pedagogiskt skickligare, säger Henric Bagerius.

Text: Anna Asplund
Foto: Kristin Ewins och Petronella Ekström 

Den 17 – 18 oktober, lunch till lunch, genomförs årets högskolepedagogiska konferens med temat ”Hur blir vi tillsammans pedagogiskt skickligare?” vid Örebro universitet. Under konferensen presenteras bland annat de pedagogiska projekt som kollegor har genomfört med fakultetsmedel.

Här kan du läsa mer om konferensen.

Presentationer som medarbetare från Örebro universitet höll under NU2024

Mötesplats hållbarhet

Annika Göran Rodell och Johanna Björklund


Visual design elements supporting teachers in the development of a didactic spatial competence

Magnus Hansson och Anna-Eva Olsson (tillsammans med Marie Leijon från Malmö universitet)


Från skicklig till excellent – att stödja lärares utveckling av lärarskapet

Henric Bagerius, Eric Borgström och Kristin Ewins


Främja studenters handlingskompetens att samverka - erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsprojekt

Charlotta Pettersson och Katarina Hjortgren


Att leda utbildning i akademin – en nationell kartläggning

Kristin Ewins och Anna Hultgren (tillsammans med Eva Svedmark från Umeå universitet och Tomas Grysell från Göteborgs universitet)


Examinationspraktik i en förändrad tid

Petronella Ekström (tillsammans med Oskar Gedda från Umeå universitet)