Handelshögskolan vid Örebro universitet

Så ska Örebro universitet få in fler kvinnor i tech-branschen

Tre kvinnliga studenter.

"Att IT-branschen är mansdominerad är något jag tänker på varje dag", säger Terese Larsson, här tillsammans med Julia Segerlind och Stephanie Maqdis. Alla tre är studenter på Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet.

Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet har förändrat både undervisningsformer och kursinnehåll för att öka jämställdheten – och locka fler kvinnor.
– IT-branschen skriker efter mångfald, säger universitetsläraren Tanja E. Havstorm.

Bara ungefär var tredje student på Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet är kvinna. Även om utvecklingen de senaste åren varit försiktigt positiv, så går det långsamt.

En anledning kan vara att många förknippar utbildningen med teknik som traditionellt sett varit mansdominerad, tror Tanja E. Havstorm, doktorand och lärare i informatik som också är varit projektledare och representant för jämställdhetsintegrering vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

Tanja E. Havstorm.

Även regeringen har signalerat att frågan är prioriterad, enligt läraren Tanja E. Havstorm.

– Som systemvetare kan du jobba med allt från projektledning och kravhantering till programmering och design. Systemvetenskap knyter an till både företagsekonomi, sociologi, datateknik och psykologi, så det finns en väldig bredd. IT-branschen har identifierat en stor kompetensbrist framöver vilket betyder att det finns ett oerhört stort behov av individer med olika kunskaper inom tech. Du har nästan jobbgaranti efter examen, säger hon.

Ökad kunskapsnivå, nya kursplaner och nätverksträffar

De senaste åren har Handelshögskolan vid Örebro universitet arbetat aktivt för att öka jämställdheten inom informatikämnet. Det har handlat om flera olika sorters åtgärder:

  • Workshops för lärare för att öka kunskapsnivån.
  • Inventering av studenternas upplevelser, bland annat om hur det är att vara kvinna och studera på programmet.
  • Både litteraturlistor och kursplaner har skrivits om för att bli mer inkluderande.
  • Näringslivet har bjudits in på nätverksträff, för att föra samman kvinnliga studenter från universitets tech-utbildningar med branschfolk.
  • Fler examinationer är numera anonyma för att undvika att den som rättar påverkas av att veta vem skrivit.

En konsekvens i vardagen märks också när studenter ska delas in i grupper.

– Vi vill att alla ska känna samhörighet och att ingen ska bli ensam minoritet i sin grupp. Samtidigt är det viktigt att inte belysa minoriteter när du står inför en grupp och till exempel säga ”åh, vad många tjejer”.

Vill få fler kvinnor att ta examen

Det är inte bara på universitetet som frågan är högaktuell. Det finns ett stort intresse från branschen att få fler kvinnor att studera techämnen. Även regeringen har signalerat att frågan är prioriterad.

Genom att integrera jämställdhet i den dagliga verksamheten hoppas Handelshögskolan nu kunna öka andelen kvinnor som söker till och tar examen från Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet.

– Naturligtvis går det alltid att göra mer, men tack vare att vi har lyckats implementera jämställdhetsaspekter i kurserna har vi kommit en bra bit på vägen. Den generation studenter vi möter nu ställer höga krav och har förväntningar på oss – då måste vi visa att vi är på banan och inte helt omoderna, säger Tanja E. Havstorm.

Varför är det här viktigt för våra studenter?

– Vi behöver fortsätta ha en tät dialog med IT-branschen om vad de behöver – och just nu skriker de efter utbildade systemvetare med olika bakgrunder. Alla perspektiv behövs för att framtidens IT-projekt och datasystem ska designas för att passa alla olika typer av människor.

Text och foto: Anna Lorentzon

Så många väljer Systemvetenskapliga programmet

De senaste åtta åren har andelen kvinnor som börjar på Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet varierat mellan 13 och 34 procent. Trenden är försiktigt positiv. Höstterminen 2023 är andelen kvinnor 34 procent.

Systemvetenskapliga programmet är ett av Örebro universitets tio mest sökta utbildningsprogram.

Läs mer: Så arbetar Örebro universitet med jämställdhetsintegrering.

Här kan du läsa mer om Handelshögskolans ”Project for Equal Opportunity Within Informatics”.

 

Tre studenter: därför vill vi jobba i IT-branschen

Goda utvecklingsmöjligheter och en schysst arbetsmarknad med många valmöjligheter fick Terese Larsson, Julia Segerlind och Stephanie Maqdis att välja Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet.
– Att IT-branschen är mansdominerad är något jag tänker på varje dag, säger Terese Larsson.

Julia Segerlind.

Julia Segerlind, första terminen på Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet:

– Nu när jag börjat plugga känner jag att jag gjort helt rätt val och trivs superbra. Jag har alltid velat lära mig programmera, men samtidigt är inte programmet helt tekniskt.

Vad har du för framtidsplan?

– Jag vet fortfarande inte exakt vad jag vill göra i framtiden eller vad som hade varit mitt drömjobb. Men en bra start skulle vara om jag får ett jobb efter projektet vi gör på en arbetsplats sista året.

Hur ser du på att IT-branschen fortfarande är mansdominerad – och vad behövs för att ändra det?

– Jag kan redan nu se hur fler kvinnor vågar sig in i IT-branschen. Vi är ganska många kvinnor detta år på programmet och jag tror det kommer bli fler då det inte känns lika skrämmande längre när det redan finns kvinnor där. Även IT-produkter och spelbranschen börjar marknadsföras allt mer för kvinnor. Det tror jag kommer att ha stor betydelse.

Stephanie Maqdis

Stephanie Maqdis, sjätte terminen på Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet:

– Det är en väldigt bred utbildning som leder till flera yrken att välja på, och dessutom ger en större frihet i att kunna styra ens liv och vara platsoberoende. 

Vad har du för framtidsplaner?

– Efter examen har jag som mål att arbeta som backend-utvecklare eller IT-konsult. Jag vill testa på olika roller och uppdrag för att få en bättre inblick på vad man själv gillar och inte gillar. 

Hur ser du på att IT-branschen fortfarande är mansdominerad – och vad behövs för att ändra det?

– Jag tror att det är olika faktorer som gör att kvinnor i IT-branschen fortfarande är i minoritet. En del har att göra med stereotyper och fördomar som gör kvinnor mindre intresserade av IT-branschen. För att locka fler kvinnor kan man väcka intresset redan i en tidig ålder, till exempel genom att visa att programmering kan vara något skapande och kreativt.

Terese Larsson

Terese Larsson, femte terminen på Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet:

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag jobbar idag ideellt för DataTjej vilket jag vill fortsätta med även efter examen. Jag planerar att jobba med utveckling i en samhällsnära bransch. Jag har flera delmål, men mitt drömjobb är att leda en större organisation och påverka inkluderings- och jämställdhetsarbetet.

Hur ser du på att IT-branschen fortfarande är mansdominerad – och vad behövs för att ändra det?

– Jag tycker såklart att det är tråkigt och det är något jag tänker på varje dag. Ledare med makt att påverka måste prioritera jämställdhetsfrågan. Rekryterande chefer kan påverka direkt. Det är en komplex fråga som jag skulle kunna prata om i timmar. Förebilder, mentorskap och framför allt representation är jätteviktigt för att ändra könsfördelningen i branschen.