Handelshögskolan vid Örebro universitet

Stipendier från Carl August och Bertil Carléns stiftelse

Även i år har vi fått möjlighet att dela ut stipendier från Carl August och Bertil Carléns stiftelse till studenter som utmärkt sig

Stipendiet delas ut till den eller de studenter på Handelshögskolan som under föregående år examinerats för en uppsats av hög kvalitet som har anknytning till innovation och/eller entreprenörskap. Stipendiet delas ut baserat på nomineringar från lärare. I år var det Handelshögskolans prefekt Fredrik Karlsson som lämnade över stipendierna.

Ebba Andrén och Alva Johansson fick varsitt stipendium för sin uppsats i nationalekonomi kring svenska skogsägares avkastning, risk och räntekrav. På plats på ceremonin var Ebba Andrén. Alva Johansson hade tyvärr inte möjlighet att närvara.

Ebba Andrén och Fredrik Karlsson
Ebba Andrén och Fredrik Karlsson