This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Advisory Board

På Handelshögskolan vid Örebro universitet arbetar vi aktivt med vår Advisory Board angående frågor som rör utbildning, forskning och samarbeten.

Vår Advisory Board består av ungefär tio externa medlemmar från olika organisationer, som till exempel universitet, privata företag, icke-statliga organisationer och den offentliga sektorn. Dessa medlemmar är nyckelpersoner med stora kontaktnät i näringsliv och offentlig sektor. Därutöver finns Handelshögskolans ledning samt enhetschefer och ämnesansvariga professorer representerade i vår Advisory Board.

Medlemmarna i Advisory Board träffas två till tre gånger per termin. En gång per år möts de på en annan handelshögskola, för att utbyta kunskap och erfarenheter från handelshögskolemiljön.

Handelshögskolans Advisory Board fungerar som ett rådgivande organ med uppgift att ge djupare insikt och kunskap om frågor som rör utbildning, forskning och samarbeten. Andra frågor som är relevanta för vår verksamhet diskuteras också, som till exempel innovation, hållbarhet, inverkan och företags samhällsansvar, eftersom det ger oss nya och bredare perspektiv.

Medlemmarnas erfarenheter, input och idéer är oerhört viktiga när vi startar nya samarbetsprojekt, utvecklar nya utbildningsprogram eller träder in i nya forskningsområden.

Erik Löfmarck, Ordförande
Prefekt
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Anna Kremel
Proprefekt
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Lovisa Alsterlund
Studeranderepresentant
SESAM

Annika Andersson
Ämnesföreträdare Informatik
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Maira Babri
Biträdande lektor i företagsekonomi
Mälardalens universitet

Mattias Bokenblom
Forsknings-och utbildningsansvarig
Kommuninvest

Marie Brodin
Kommunikationschef
Örebro universitet

Per Carlborg
Enhetschef Företagsekonomi
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Veronica Carlsson
Administrativ enhetschef
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Martin Carlsson-Wall
Assistant professor
Handelshögskolan Stockholm

Göran Dahlén
Näringslivsdirektör
Örebro kommun

Anders Edfeldt
Enhetschef Nationalekonomi
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Marie Haldorson
Avdelningschef
SCB

Karl Hulterström
Regionchef
Svenskt Näringsliv

Cecilia Jeffner
VD
Bergslagens sparbank

Henrik Jordahl
Ämnesföreträdare Nationalekonomi
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Tamás Kiss
Enhetschef Statistik
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Thomas Laitila
Ämnesföreträdare Statistik
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Nicklas Nilsson
Vice VD
Epiroc underjordsdivision

Magdalena Norlin-Schönfeldt
Analyschef
Myndigheten för digital förvaltning

Otto Nyängen
Platschef
Translink ORY AB

Frans Prenkert
Ämnesföreträdare Företagsekonomi
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kai Wistrand
Enhetschef Informatik
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Erik Ågren
Affärsområdeschef
Nexer Group