This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Advisory Board

På Handelshögskolan vid Örebro universitet arbetar vi aktivt med vår Advisory Board angående frågor som rör utbildning, forskning och samarbeten.

Vår Advisory Board består av ungefär tio externa medlemmar från olika organisationer, som till exempel universitet, privata företag, icke-statliga organisationer och den offentliga sektorn. Dessa medlemmar är nyckelpersoner med stora kontaktnät i näringsliv och offentlig sektor. Därutöver finns Handelshögskolans ledning samt enhetschefer och ämnesansvariga professorer representerade i vår Advisory Board.

Medlemmarna i Advisory Board träffas två till tre gånger per termin. En gång per år möts de på en annan handelshögskola, för att utbyta kunskap och erfarenheter från handelshögskolemiljön.

Handelshögskolans Advisory Board fungerar som ett rådgivande organ med uppgift att ge djupare insikt och kunskap om frågor som rör utbildning, forskning och samarbeten. Andra frågor som är relevanta för vår verksamhet diskuteras också, som till exempel innovation, hållbarhet, inverkan och företags samhällsansvar, eftersom det ger oss nya och bredare perspektiv.

Medlemmarnas erfarenheter, input och idéer är oerhört viktiga när vi startar nya samarbetsprojekt, utvecklar nya utbildningsprogram eller träder in i nya forskningsområden.

Ordförande

Hans Rimmerfors
VD
Rimmerfors Consulting AB

Hans Rimmerfors

Vice ordförande

Sven Helin
Prefekt
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Sven Helin
Gun Abrahamsson
Proprefekt
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Anja Björklund
Auktoriserad revisor FAR
Grant Thornton
Anja Björklund

Tommy Borglund
Director
ForEver AB
Lektor
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Tommy Borglund
Folke Carlsson
Avdelningschef
SCB
Folke Carlsson
Martin Carlsson-Wall
Assistant professor
Handelshögskolan Stockholm
Martin Carlsson-Wall
Göran Dahlén
Näringslivsdirektör
Örebro kommun
 
Jenny Emerén
VD
Handelskammaren Mälardalen
Jenny Emeren

Jacob Ehnfors
Enhetschef för samverkansenheten
Örebro universitet

Jacob Ehnfors
Marcus Holm
Studeranderepresentant
SESAM
Marcus Holm
Cecilia Jeffner
VD
Bergslagens sparbank
Cecilia Jeffner
Otto Nyängen
Personalchef
Suzuki Garphyttan AB
Otto Nyängen
Anders Thorstensson 
Chefsjurist
Svenskt Näringsliv

Emelie Värja
Forsknings-och utbildningsansvarig
Kommuninvest

Emelie Värja

Carina Åstrand
Affärsenhetschef
Nethouse