This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Samarbeten och nätverk


Closer

Closer är en är en nationell paraplyorganisation för forskning och utveckling av logistik och transportsystem, med säte på Lindholmen Science Park i Göteborg.


Controllernätverk i Örebro

- nätverk för redovisnings- och ekonomistyrningsintresserade ekonomer!

2010 träffades ett femtiotal ekonomer på Handelshögskolan vid Örebro universitet för att forma ett nätverk för redovisnings- och ekonomistyrningsintresserade ekonomer. Tanken är att träffas ett par gånger per år för att lyssna på någon intressant föreläsning, utbyta erfarenheter och skapa kontakter mellan controllers i Örebroregionen.

Nätverket är öppet för alla som är intresserade av redovisnings- och ekonomistyrningsfrågor. Maila Sven Helin (This is an email address) eller Örjan Alexandersson (This is an email address) om du är intresserad att vara med och få information om framtida aktiviteter.

Varmt välkommen!


EGOS

European Group for Organizational Studies är en internationell (europeisk) sammanslutning av forskare som bedriver organisationsforskning.


IMP Group

Industrial Marketing and Purchasing Group är ett internationellt forskarnätverk med forskare som intresserar sig för interorganisatoriska relationer och industriella nätverk.


SCAIEM

Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management är en internationell (skandinavisk) organisation för de skolor som har civilingenjörsutbildningar i Industriell ekonomi.