Handelshögskolan vid Örebro universitet

Utbildningsadministration

Utbildningsadministrationen för utbildning på grund- och avancerad nivå på Handelshögskolan sitter på plan 2 i Novahuset

Vi arbetar bland annat med:
Allmänna administrativa frågor
Arkivering/inläggning av uppsatser
Blackboard
Kursplaner
Kursregistrering
Resultatrapportering
Schemaläggning
Tentamen

Administrationen har under rådande omständigheter stängt för fysiska besök.

Om du har frågor kring ovanstående kontakta gärna utbildningsadministratörerna genom att fylla i nedan formulär så hör vi av oss.

Gäller ditt ärende omprövning av examination ska du i stället använda följande formulär: 

https://www.oru.se/studenttjanster/tjanster/tentamen/omprovning-av-betyg/