Institutionen för medicinska vetenskaper

VFU – verksamhetsförlagd utbildning på läkarprogrammet

En tredjedel av utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid sjukhus och vårdcentraler inom i Region Örebro Län och Region Värmland, Dalarna och Västmanland.

Genomförande av VFU

VFU inom läkarprogrammet genomförs på 10 av läkarprogrammets 11 terminer. Under stadium II utförs VFU på sjukhus och på vårdcentraler, huvudsakligen inom Region Örebro län. Under stadium III och IV har studenterna VFU under större delen av kursen. En VFU-vecka består av 25 eller 30 timmar. All frånvaro från VFU ska ersättas.

Under en VFU vecka som innehåller röda dagar reduceras antal timmar beroende på vilken termin det avser. Vid ex. påskveckan minskas VFU veckan med en dag, dvs. 5 timmar då långfredag infaller för de studenter som har 25 timmars VFU/vecka. För de studenter som har 30 timmars VFU reduceras ex. påskveckan till 24 timmar.

 

Information som kan vara användbar oavsett vilken roll du har i Läkarprogrammet

Bild på aula nova

Organisation och kontakt

Läkarprogrammets organisation vid VFU

Bild på studenter

Studenthälsa

Läs mer om vaccination för studenter på läkarprogrammet

VFU-planering

VFU-planering

Se när VFU-platserna blir fastställda och få en VFU-terminsöversikt.