Institutionen för medicinska vetenskaper

Nationellt bedömningsunderlag för det verksamhetsintegrerade lärandet

EPA (entrustable professional activities) är, för professionen, centrala aktiviteter som förutsätter såväl relevanta kunskaper och färdigheter som ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt.

Begreppet används internationellt på både grund- och specialistutbildningsnivå för läkare. De EPA som presenteras i detta dokument har tagits fram gemensamt av en grupp lärare, läkare och studenter som representerar samtliga svenska lärosäten med läkarutbildning.

Definition av EPA

  • en del av väsentligt yrkesutövande och vanligt förekommande
  • kräver specifika kunskaper, färdigheter och förhållningssätt
  • kan utföras självständigt inom en avgränsad tid
  • är observerbar och bedömningsbar
  • speglar kompetenserna som ska utvecklas