Institutionen för medicinska vetenskaper

Student

Här finner du som är student underlag/dokument du behöver för att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

VFU placering är fastställd på VFU-torget 5-15 dagar innan VFU start. Datum för respektive placering och kurs, se dokument under följande länk:

Förtur - söks inför ht 15/3-15/4, inför vt 15/9-15/10

Önskemål om utlokaliseringsregion - söks inför ht 15/3-15/4, inför vt 15/9-15/10

Information VFU-process/placering

Studenthälsa

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt kränkande särbehandling