Institutionen för medicinska vetenskaper

Student

Här finner du som är student underlag/dokument du behöver för att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

VFU placering är definitiv/publicerad på VFU-torget 2-3 veckor innan VFU start. Datum för respektive placering och kurs, se dokument under följande länk:

Publiceringsdatum VFU placeringar