Institutionen för medicinska vetenskaper

Dokument/Blanketter/VFU-intyg

Här nedan finns dokument som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid Läkarprogrammet vid Örebro universitet.

Frånvaro vid VFU och åtgärder vid problem vid VFU

Nytt VFU-intyg termin 3-11 för VFU-Bas och Primärvården

VFU-intyg för kommunal vård termin 3