Musikhögskolan

Provbeskrivning för Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp

Färdighetsprovet till denna kurs består av att den sökande ska göra följande:

 • Solosång: Du ska förbereda ett program med fem stycken.

  Repertoaren som du väljer fritt ska innehålla stycken av olika karaktär och från minst två olika tidsepoker. Du ska ha både romans- och oratorierepertoaren representerad i ditt program och sjunga på minst tre olika språk (italienska, franska, engelska, tyska, svenska). Programmet som framförs bör på bästa sätt visa din konstnärliga och tekniska nivå. Du väljer själv ett stycke du vill framföra. Därefter väljer juryn utifrån din repertoarlista.

 • Ensemblesång: Du ska sjunga utdrag ur olika givna körverk från olika tidsepoker i ensemble med sångare som musikhögskolan ordnar (en sångare per stämma).
 • Pianospel: Du ska spela en fyrstämmig körsats.
 • Gehör (muntligt prov): Du ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och sjunga

  - intervaller och
  - melodiska förlopp utifrån givna förutsättningar som t. ex. rytm, tonmaterial och ackord-rytmiska flöden i olika musikaliska sammanhang.

 • Samtal: Berätta varför du söker denna kurs, vad du har för förväntningar på utbildningen samt var du ser att du har din största utvecklingspotential.