Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp

Är du utbildad sångare och vill satsa på en karriär som ensemblesångare? Denna utbildning förbereder dig för ett hållbart yrkesliv som sångare i kör och ensemble på internationellt professionell nivå. Läroplanen omfattar bland annat undervisning i solo- och ensemblesång, repertoarkännedom, förberedelse för audition, analys och prima vista-läsning samt gehörsträning (för mer information, se kursplan). Stor vikt läggs vid din förmåga till självständigt arbete och förmåga att kunna samarbeta och samverka med andra. Musikhögskolan vid Örebro universitet erbjuder lärare med spetskompetens och studier i moderna lokaler. Välkommen med din ansökan!

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (AXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen i musik eller Musiklärarexamen samt godkänt färdighetsprov. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4329

Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen i musik eller Musiklärarexamen samt godkänt färdighetsprov. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4604

Anmäl dig nu