Musikhögskolan

Provbeskrivning för Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

Färdighetsprovet till denna kurs består av att den sökande ska göra följande:

  • Sång: Sjunga en valfri solosång utan ackompanjemang.
  • Pianospel: Spela en fyrstämmig körsats (noter skickas ut till den sökande), samt en enkel körsats a prima vista.
  • Samtal: Presentera din planering för repetitionen med vokalensemblen (se nedan).

    Berätta varför du söker denna kurs, vad du har för förväntningar på utbildningen samt var du ser att du har din största utvecklingspotential.

  • Praktiskt körprov: Dirigera David Wikanders Kristallen den fina rakt igenom (utan repetition). Repetera sedan ett körstycke (noter skickas ut till den sökande) med musikhögskolans vokalensemble som består av 8-12 sångare (ca. 10-15 minuter).