Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

Är du körledare och vill utveckla din kompetens - både pedagogiskt och musikaliskt? Eller vill du upptäcka och bekanta dig med körledning för att du brinner för kören som instrument och som en plats för gemenskap och sång? Då kan denna kurs passa dig. Den ger dig verktyg för att utveckla och stärka ditt eget ledarskap. Här hittar du också ett forum för reflektion, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Förutom de grundläggande ämnena metodik, gestik och sång får du undervisning i rytmik, gehör, teori, repertoarkännedom, piano som repetitionsinstrument, analys mm, allt med din egens och körens utveckling som mål.

I en kollegial och ömsesidigt stödjande miljö sker de praktiskt orienterade lektionerna huvudsakligen i grupp. Att ha en egen kör är inte en förutsättning, men rekommenderas. Kursen äger rum på måndagar (kl.09.45-17.00) vid åtta tillfällen per termin.

Datum för antagningsprov: Måndagen den 20 maj 2024.

Undervisande lärare: Florian Benfer, Olle Person, Johanna Levin, Martin Junstrand, Ulrika Landell och Peter van Tour.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4608