Musikhögskolan

Provbeskrivning för Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 15 hp

Färdighetsprovet till denna kurs består av att den sökande presenterar och framför ett program med 15-20 minuter musik. Repertoaren väljs fritt av den sökande* men ska innehålla stycken av olika karaktär och från minst två olika tidsepoker**. Programmet som framförs bör på bästa sätt visa den sökandes konstnärliga och tekniska nivå.                          

* Sökande på slagverk ska ha inriktning mallets (marimba och/eller vibrafon)

** Sökande på sång ska ha både romans- och operarepertoaren representerad i sitt program samt sjunga på minst tre olika språk var av ett ska vara svenska.

Mer information skickas ut till de sökande efter sista anmälningsdag.