Musikhögskolan

FAQ för studenter

Betygsfrågor
Betyg registreras i Ladok och du kan själv se dina betyg i studenttjänster. Vid frågor, kontakta utbildningsadministrationen.

Blackboard
Saknar du en kurs i Blackboard, kontakta utbildningsadministrationen.

Bokning av sal och studio
Lokaler på Musikhögskolan bokas genom KronoX. Logga in med ditt ORU-konto och välj fliken 'Resursbokning'. 

Bokning av hyrbil/taxi
Behöver du (inom din kurs) frakta instrument eller dylikt kontakta din lärare som hjälper till med bokningen.

Datasalar
Det finns en datasal, M302. I salen finns även skrivare. Se mer information om utskrifter.
Vid problem i datasalarna ska felanmälan göras till This is an email address

Extra behörighet till salar
Har du behov av att komma in i en särskild sal? Hör av dig till institutionstekniker (Christian).

Felanmälan
Görs på This is an email address
Gäller ej datorer eller kopieringsmaskiner.

Instrumentutlåning
Utlåning av instrument sker hos vår institutionstekniker (Christian).

Intyg
Du kan själv ta ut registrerings- och studieintyg i studenttjänster. Alternativt kontakta utbildningsadministrationen.

Konsert
Konserter bokas av lärare på respektive kurs. 

Kopiering
På kopieringsmaskinerna loggar du in med ditt ORU-konto. Se mer information om kopiering.

Kursanmälan
Anmälan till kurs görs på antagning.se.

Låskort
Låskort aktiveras via Studenttjänster. 
Om du har förlorat ditt kort ska du avregistrera ditt kort i studenttjänster. Därefter kan du få ett nytt kort i Studentcentrum eller hos utbildningsadministrationen.

Omregistrering
Behöver du omregistreras på en kurs, kontakta studievägledaren (Urban).

Registrering
Du registrerar dig själv på dina kurser i Studenttjänster. Vid problem, kontakta utbildningsadministrationen.

Schemafrågor
Ditt personliga schema hittar du i Studenttjänster.
Frågor? Prata med läraren/enhetschefen för din kurs/ditt program.

Skåpnyckel
Hos vår institutionstekniker (Christian) kan du få en skåpnyckel för förvaring av personliga ägodelar/instrument.

Studieavbrott
Tidigt avbrott (inom tre veckor från kursstart) gör du själv i studenttjänster. Vid problem (eller vid avbrott senare än 3 veckor från kursstart), kontakta utbildningsadministrationen.

Studieuppehåll
Har du funderingar på studieuppehåll, ta kontakt med studievägledaren (Urban).

Tillgodoräknande
Har du frågor om tillgodoräknande, ta kontakt med studievägledaren (Urban).

Utbytesstudier
Vill du studera utomlands, se information eller prata med studievägledaren (Urban).

VFU
För information om schema, reseersättning m.m. för VFU se LUV.