Internationella möjligheter

Som student vid Örebro universitet har du flera möjligheter att få internationell erfarenhet. Du kan plugga utomlands en termin, göra praktik eller samla in data till din uppsats utomlands - ofta med stipendium!