Internationella möjligheter

Som student vid Örebro universitet har du flera möjligheter att få internationell erfarenhet. Du kan plugga utomlands en termin, göra praktik eller samla in data till din uppsats utomlands - ofta med stipendium!

Välkommen till Internationella kontorets informationspass om Internationella möjligheter för dig som är student vid Örebro universitet.

Datum: 24 oktober, 2023

Tid: 12:15-13:00

Plats: Hörsal L1 i Långhuset