Musikhögskolan

Examinationstillfällen för kurser som avvecklats eller förändrats

"När en kurs avvecklas eller genomgår förändringar som är av sådan art att studenten på grundval av tidigare genomgången kurs inte kan ta del av den förändrade kursens examination ska studenten, utöver ordinarie examination och omexamination, beredas möjlighet till minst tre särskilda examinationer under en period om minst 12 månader och högst 18 månader." (Regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå)

Oavslutade kurser

Om du inte blev klar med din kurs under den termin som du var registrerad ska du kontakta studievägledare/utbildnings- och forskningsadministratör vid Musikhögskolan för att kunna slutföra den.

 

Kursplaner

Kursplanen som gällde då du läste kursen hittar du på vår hemsida. Kom ihåg att välja Visa Gamla kursplaner om det är en äldre kurs.

Sök kursplaner

Kontakt

Har du frågor vänligen kontakta Musikhögskolans utbildnings- och forskningsadministration;

This is an email address.