Musikhögskolan

Provbeskrivning för Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp

Färdighetsprovet till denna kurs består av att den sökande ska göra följande:

 • Solosång: Du ska presentera och framföra ett program med 15-20 minuter musik.

  Repertoaren som du väljer fritt ska innehålla stycken av olika karaktär och från minst två olika tidsepoker. Du ska ha både romans- och oratorierepertoaren representerad i ditt program och sjunga på minst tre olika språk. Programmet som framförs bör på bästa sätt visa din konstnärliga och tekniska nivå.

 • Ensemblesång: Du ska sjunga utdrag ur olika givna körverk från olika tidsepoker i ensemble med sångare som musikhögskolan ordnar (en sångare per stämma).
 • Pianospel: Du ska spela en fyrstämmig körsats.
 • Gehör (muntligt prov): Du ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och sjunga

  - intervaller och
  - melodiska förlopp utifrån givna förutsättningar som t. ex. rytm, tonmaterial och ackord-rytmiska flöden i olika musikaliska sammanhang.

 • Samtal: Berätta varför du söker denna kurs, vad du har för förväntningar på utbildningen samt var du ser att du har din största utvecklingspotential.